Çevre / Environment

enenvironment“Sustainability” is one of the most discussed concepts of our time. It is continuously becoming even more important across the world, due to the growing economic and social problems and their connections with the environmental issues. Economic and social issues brought with the global environmental problems -resource scarcity, waste generation and climate change being in the first place- maintain their priority within the global agenda. They create negative impacts on every segment of society and production means.

Within this framework, while the approaches which tackle economic, social and environmental requirements in a holistic manner are advancing, “environment” becomes an opportunity area that opens the way to development, innovation, productivity, competitiveness and entrepreneurship.

From this point forth, our company has established the Department of Environment within the framework of sustainability approach, to provide consultancy, expertise, training and project management services to public organizations, private sector, international organizations and others.

Activity Areas

Our company, as the Department of Environment, focuses on and provides and develops services for the topics listedenvironment2 below:

 • Sustainable production
 • Cleaner production and eco-efficiency
 • Resource efficiency
 • Industrial symbiosis
 • Eco-industrial parks
 • Eco-design
 • Eco-innovation
 • Green entrepreneurship
 • Green competitiveness
 • Environmental management
 • Sustainability reporting
 • Corporate social responsibility

Sustainability and sustainable production is a multi disciplinary field, hence our company is open to efficient collaboration with other solution providers to add on its expertise capacity.

Image Source: http://www.expatliving.sg/
Image Source: http://www.ecotechalliance.com/environment/sustainability/

Flag_of_Turkey.svg

“Sürdürülebilirlik” günümüzde en sık karşımıza çıkan kavramlar arasında yer almaktadır. Tüm dünyada büyüyerek devam eden ekonomik ve sosyal sorunlar ve bu sorunların çevre konuları ile bağlantıları “sürdürülebilirlik” yaklaşımını daha da önemli hale getirmektedir. Kaynak kıtlığı, yoğun atık oluşumu ve iklim değişikliği başta olmak üzere pek çok çevre sorununun beraberinde getirdiği ekonomik ve sosyal sıkıntılar küresel gündemin üst sıralarındaki yerini korumakta, toplumun her kesimi ve üretim araçları üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır.

Bu çerçevede ekonomik, sosyal ve çevresel gerekliliklerin bir arada ele alındığı yaklaşımlar ve çözümler özellikle uluslararası platformlarda yükselirken, “çevre” konusu aynı zamanda kalkınmaya, inovasyona, verimlilik artışına, rekabetçiliğe ve girişimciliğe açılan bir fırsat alanı haline gelmektedir.

Firmamız bu noktadan hareketle, Çevre Departmanını kurarak “sürdürülebilirlik” yaklaşımı çerçevesinde, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, uluslararası organizasyonlar ve diğer kurum/kuruluşlara danışmanlık, uzmanlık, eğitim ve proje yönetim hizmetleri verilmektedir.

Faaliyet Alanlarımız

Firmamızın Çevre Departmanı olarak odaklandığı konular ve hizmet sağladığı, geliştirdiği alanlar şunlardır:

 • Sürdürülebilir üretim
 • Temiz üretim ve eko-verimlilik
 • Kaynak verimliliği
 • Endüstriyel simbiyoz
 • Eko-endüstriyel parklar
 • Eko-tasarım
 • Eko-inovasyon
 • Yeşil girişimcilik
 • Yeşil Rekabetçilik
 • Çevre yönetimi
 • Sürdürülebilirlik raporlaması
 • Kurumsal sosyal sorumluluk

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim çok disiplinli bir alan olup Firmamız bünyesindeki deneyimli uzmanlık kapasitesine ek olarak, diğer çözüm ortaklarıyla da etkin işbirliğine açıktır.

Resim Kaynak: http://www.expatliving.sg/
Resim Kaynak: http://www.ecotechalliance.com/environment/sustainability/