Bütünsel İş Yönetimi (Tüm Düzeyler)

İŞ PLANI HAZIRLAMA

SÜREÇ YÖNETİMİ

SOSYAL İLİŞKİLER YÖNETİMİ

DEĞİŞİM, GELİŞİMLER

DOĞRU DENETLEME/DEĞERLENDİRME

DEĞİŞİM, GELİŞİMLERİ DOĞRU YÖNETME

EKİP SEÇİMİ, OLUŞTURULMASI, YÖNETİMİ

LİDER SEÇİMİ, YÖNETİMİN PAYLAŞIMI

UZAY-ZAMAN (GENEL, BİREYSEL) VE YÖNETİMİ.

EVRENSEL İŞLEYİŞLER (MAKRO, MİKRO) VE FREKANSLAR.

NEFES, ÇEVREMİZDEKİ HAVA VE İYONLAR.

SU.

BEYİN (FİZİKSEL, İŞLEVSEL).

YETİ/DÜŞÜNCE MERKEZLERİ, YÖNETİMLERİ VE UYGULAMALARI.

TELKİN.

KORKULAR VE ÇÖZÜMLENMELERİ.

BAĞIMLILIKLAR VE ÇÖZÜMLENMELERİ.

GERİLİM (STRES), YÖNETİMİ VE ÇÖZÜMLENMELERİ.

BEDEN DİLİ.

İLETİŞİM.

BİLİNÇALTI YÖNETİMİ.

TOPLUMBİLİM.

ÇEVRE:

   A. MAKRO ÇEVRE,

   B. MİKRO ÇEVRE,

      a. FİZİKSEL ÇEVRE PSİKOLOJİSİ,

      b. ÇEVRE DÜZENLEMESİ,

           aa. ORTAMIN YERLEŞİMİ,

           ab. SESLER,

           ac. KOKULAR,

           ad. YANSIBİLİM (RENKLER).

   C. MANYETİK KİRLİLİK VE KORUNMA YÖNTEMLERİ.

KURUMSAL YAPININ/İŞLEYİŞİN:

   A. DÜZENLENMESİ,

   B. KİMLİK OLUŞTURULMASI,

   C. ETİĞİ,

   D. KORUNMASI,

   E. GİZLİLİĞİ.

EKONOMİ (MAKRO, MİKRO).

YAŞAM/İŞ AKIŞ PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ  (YAŞAM/İŞ AKIŞ ALGORİTMALARI).

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME.

GELECEĞİN ÖNGÖRÜLMESİ (FUTURISM).

EKİP SEÇİMİ, OLUŞTURULMASI, YÖNETİMİ.

LİDER YAPILANMASI, YÖNETİMİ, YÖNETİMİN PAYLAŞIMI.

SİNERJİNİN YAPILANMASI, YÖNETİMİ.